FP Analyzer’s nya produktfilm

I samarbete med Pilsnerfilm AB (som bl.a producerat Ut i bôgda) och Markus Harrysson som gjort musiken har vi tagit fram denna produktfilm “Jobba smart inte hårt” som beskriver nyttan med vårt system. Tack till alla inblandade för ett utomordentligt bra jobb, och glöm inte, Jobba Smart inte hårt…

FP Analyzer IoT uppkoppling

Med Fp Analyzers IoT-Enheter kopplar du enkelt upp din produktionsutrustning mot vår molntjänst som loggar alla driftsignaler från enheterna. för kategorisering och analys. Våra IoT-enheter tidsstämplar alla förändringar i maskinens driftstatus, vilket ger en exakt uppföljning av utrustningens drift och stopptider. Operatören kategoriserar sedan enkelt Driftstoppen i vår Smartphone-App eller på webbsidan. IoT uppkopplingen kan […]

Räkna hem FP Analyzer

Med vårt kakylverktyg “ROI-Kalkyl” dvs. Return Of Investment, kan man enkelt räkna ut vad man sparar på att implementera de olika delarna av FP Analyzer och hur lång tid det tar innan investeringen har betalat sig. Genom att ange sina egna parametrar, förutsättningar och förväntningar så får man svar på hur mycket företaget kan spara […]

Schemalägg din produktion i FP Analyzer

Produktionsschema Upptäck fördelarna med att schemalägga din produktion för att optimera din produktionsuppföljning och få hjälp vid registrering av stopp och produktionsresultat. Med hjälp av FP Analyzer’s produktionschema skapa du enkel upp ett eller flera scheman över vilka tider som din produktion är igång och får på så vis automatiskt rätt arbetstider och skift väljs […]

Paket – Driftövervakning

Driftövervakning är vårt enklaste paket som innefattar FP Analyzer systemets notifikations-funktion med 1 uppkopplad IoT-enhet som kan skicka upp till 4 olika signaler för notifikation till FP Analyzer-appen i era smartphones vid driftstopp eller varningar från din produktionsutrustning. Med Driftövervakning kan FP Analyzer-appen utöver notifikationssignalen konfigureras med valfritt text/röstmeddelande vid varje signal. Har man t.ex. […]