Med vårt kakylverktyg “ROI-Kalkyl” dvs. Return Of Investment, kan man enkelt räkna ut vad man sparar på att implementera de olika delarna av FP Analyzer och hur lång tid det tar innan investeringen har betalat sig.

Genom att ange sina egna parametrar, förutsättningar och förväntningar så får man svar på hur mycket företaget kan spara med FP Analyzer.

För att få ut resultatet behöver följande anges:

Kalkylen ger med denna data som underlag svar på vad era förluster kostar, vilka förväntade besparingar som går att göra och hur lång tid det tar innan investeringen i FP Analyzer ger avkastning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *