Hur fungerar FP Analyzer?

  • Vårt system är utvecklat för små och medlestora företag och göra det lätt att analysera vilka förbättringåtgärder som behövs.
  • Vi kan koppla upp alla typer av maskiner även dina riktigt gamla bara det finns en 24V signal och för att följa drift och stopptider.
  • Vårt system är skalbart och modulbaserat med möjlighet att bygga vidare och går att integrera mot andra system.
  • Import och exportfunktion från Excel för utrustning & produkter gör det smidigt att importera de uppgifter du redan har i Excel. All data går att exportera ut till Excel
  • Lätt att komma igång att mäta för att kunna ta faktabaserade beslut på data från paretodiagram.