Med Fp Analyzers IoT-Enheter kopplar du enkelt upp din produktionsutrustning mot vår molntjänst som loggar alla driftsignaler från enheterna. för kategorisering och analys.

Våra IoT-enheter tidsstämplar alla förändringar i maskinens driftstatus, vilket ger en exakt uppföljning av utrustningens drift och stopptider. Operatören kategoriserar sedan enkelt Driftstoppen i vår Smartphone-App eller på webbsidan.

IoT uppkopplingen kan även användas för att förvarna operatören om att något snart är på väg att hända eller att det snart är dags att utföra en uppgift, t.ex. byta verktyg eller fylla på ett magasin.

Registreringen och analys av stopporsaker är stor hjälp för att förbättra och optimera produktionen och minska förlusterna.

Enheterna kommunicerar via trådat eller trådlöst nätverk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *